Info gällande corona

Nu är frågorna kring Coronavirus många och vi följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan. Vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten, UD och WHO samt att vi erhåller information från Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet.

Verksamheten fortsätter i dagsläget precis som vanligt men det är EXTRA VIKTIGT med eget ansvar för oss som personal och er som elever och anhöriga:

  • Alla som är sjuka stannar hemma.
  • Alla måste hålla god handhygien. Alla ska tvätta händerna noga innan och efter träning.
  • Vi undviker lekar och övningar som innebär ”handtag, famntag, klapp eller kyss”.
  • Alla kläder & väskor ska hänga på krokarna i hall eller omklädningsrum. Detta för att vi lättare ska kunna hålla ytorna rena.
  • Alla som använder köket ska se till att det är rent och diskat efter er.

Glöm inte att TVÄTTA HÄNDERNA före och efter träning!